Nabídka

K odprodeji věci z majetkové podstaty dlužníků: Hasil Ludvík, nar. 22.05.1954 a Hasilová Alena, nar. 5.7.1960, oba bytem Hynčice 120, 793 95, spisová značka KSOS 39 INS 18215/2014

 Předmětem prodeje jsou níže uvedené nemovitosti: parcela č. 1348/33         

nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Krnov, zapsané na LV 6403, k.ú. Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov.

 
 Podmínky prodeje:       

  • akceptovaná bude nejvyšší nabídka, svou nabídku zašlete písemně na adresu IS, na obálku uveďte „Nabídkové řízení – pozemek“, 
  • kupující může být osoba uvedená v ust. § 295 zákona č. 182/2006 Sb. pouze za předpokladu, že mu byla udělena vyjímka insolvenčním soudem.

Své nabídky zasílejte písemně do 30.11.2015 na adresu insolvenčního správce.