Insolvenční řízení – likvidace společností a bytových družstev

Od roku 2001 jsem vykonávala činnost konkurzního správce pod Krajským soudem v Ostravě. V říjnu roku 2010 jsem úspěšně složila novým zákonem vyžadované státní zkoušky insolvenčních správců a jsem zapsána v seznamu insolvenčních správců. Svou činnost vykonávám zejména v Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji (především okres Bruntál, Jeseník, Olomouc, Přerov, Nový Jičín, Znojmo)

Podnikatelům po celé ČR nabízím poradenství a návrhy řešení tíživé finanční situace v případě předlužení, insolvence, krizového řízení nebo jiného podnikatelského problému prostřednictvím:

  • Podání insolvenčních návrhů ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění
  • Přihlášení pohledávek do insolvenčních řízení a zastupování věřitelů.
  • Likvidace až po výmaz z obchodního rejstříku

Fyzickým osobám nepodnikatelům nabízím poradenství v oblasti oddlužení, zpracování návrhů na povolení oddlužení, nebo řešení tíživé životní situace formou osobního bankrotu.

Dílčí nabídku a informace naleznete v menu.

Insolvenční řízení a návrhy na oddlužení - činnosti:

Insolvenční řízení

  • podání insolvenčních návrhů
  • zpracování a podání návrhů na povolení oddlužení

Likvidace společností

  • likvidace společností a bytových družstev
  • likvidace dodavatelsky i vlastním jménem

Oceňování věcí movitých

Kontaktní informace

Mgr. Ing. Ivana Zálešáková
Dr.E.Beneše 1873/61
792 01 Bruntál
Česká republika
IČ:
DIČ