Image

Insolvenční řízení

Likvidace společností a bytových družstev.

Insolvenční řízení - Likvidace společností a bytových družstev

Od roku 2001 jsem vykonávala činnost konkurzního správce pod Krajským soudem v Ostravě. V říjnu roku 2010 jsem úspěšně složila novým zákonem vyžadované státní zkoušky insolvenčních správců a jsem zapsána v seznamu insolvenčních správců. Svou činnost vykonávám zejména v Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji (především okres Bruntál, Jeseník, Olomouc, Přerov, Nový Jičín, Znojmo)

Podnikatelům po celé ČR nabízím poradenství a návrhy řešení tíživé finanční situace v případě předlužení, insolvence, krizového řízení nebo jiného podnikatelského problému prostřednictvím:

  • Podání insolvenčních návrhů ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění
  • Přihlášení pohledávek do insolvenčních řízení a zastupování věřitelů.
  • Likvidace až po výmaz z obchodního rejstříku

Fyzickým osobám nepodnikatelům nabízím poradenství v oblasti oddlužení, zpracování návrhů na povolení oddlužení, nebo řešení tíživé životní situace formou osobního bankrotu.

Dílčí nabídku a informace naleznete v menu

Insolvenční řízení a návrhy na oddlužení - činnosti:

Insolvenční řízení

Insolvenční zákon formuluje možné právní řešení pro případy, kdy dlužník nemá dostatek majetku na to, aby uhradil své závazky....

Likvidace společností

Pod pojmem likvidace naleznete souhrn právních, ekonomických a organizačních činností, které se uskutečňují...

Oceňování věcí movitých

Působím jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.2.2003 č.j. 1344/2003 , pro základní obor ekonomika...

Vedení účetnictví

Nabízíme naše služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence.
Poskytujeme nejen komplexní služby, ale i konzultace...

Máte finanční potíže? Potřebujete oddlužit? Jste zadlužená firma?

POMŮŽEME I VÁM