Insolvenční řízení a návrhy na oddlužení

Insolvenční řízení - oddlužení, osobní bankrot

  • podání insolvenčních návrhů
  • zpracování a podání návrhů na povolení oddlužení
  • zpracování přihlášek pohledávek do insolvenčních řízení

Insolvenční zákon formuluje možné právní řešení pro případy, kdy dlužník nemá dostatek majetku na to, aby uhradil své závazky. Zákon tuto situaci řeší tak, že v podstatě zablokuje dlužníkův majetek s tím, že všichni přihlášení věřitelé budou uspokojeni spravedlivě podle povahy jejich pohledávek. Insolvenční zákon tedy nabízí věřitelům i dlužníkovi možné a spravedlivé řešení dlužníkova úpadku.

 

Definice úpadku

Dlužník je v úpadku, jestliže má:

- více věřitelů a

- peněžité závazky po dobu delší 3o dnů po lhůtě splatnosti

- tyto závazky není schopen platit

 

Návrh na oddlužení 

Insolvenční návrh pro úpadek nebo hrozící úpadek může podat : právnická osoba, která není považována za podnikatele a nemá dluhy z podnikání;  fyzická osoba, která nemá dluhy z podnikání. Dluh z podnikání lze akceptovat pokud: s tím souhlasí věřitel o jehož pohledávku jde, dlužník prošel konkurzním řízením, jde o pohledávku zajištěného věřitele. 

 

Definice předlužení

Souhrn všech závazku je vyšší než souhrn hodnot majetku.

Máte finanční potíže? Potřebujete oddlužit? Jste zadlužená firma?

POMŮŽEME I VÁM