Likvidace společností

Likvidace společností

  • likvidace obchodních společností
  • likvidace dodavatelsky i vlastním jménem
  • likvidace bytových družstev

Pod pojmem likvidace naleznete souhrn právních, ekonomických a organizačních činností, které se uskutečňují v období od rozhodnutí vlastníka (popř. vlastníků) o zrušení společnosti, až po předložení návrhu na jeho výmaz z obchodního rejstříku.

Likvidaci společnosti zajišťuje likvidátor, jmenovaný valnou hromadou, členskou schůzí (popř. rozhodnutím jediného společníka či akcionáře), který jedná za společnost v plném rozsahu samostatně a rovněž zajišťuje provedení všech nutných změn, které vzešly z platných usnesení přijatých konanou valnou hromadou společnosti (popř. z rozhodnutí jediného společníka či akcionáře), zejména pak bude odpovědný za provedení změn v obchodním rejstříku.

Předpokládaná doba likvidace se nedá zcela přesně odhadnout. Minimální doba se pak pohybuje na hranici pěti až osmi měsíců ode dne právních účinků vstupu společnosti do likvidace.

Nová pobočka Jihlava

Od 1.2.2016 je nově zřízená pobočka na ulici Žižkov 13, 586 01 Jihlava, tel. 777556061

Máte finanční potíže? Potřebujete oddlužit? Jste zadlužená firma?

POMŮŽEME I VÁM